Cansuyu Derneği Kimin? Güvenilir mi?
0 (0)

Günümüzde insanlar gittikçe daha fazla hayır işlerine katılıyor. Elbette, her kurum veya dernek bazı şeylerle gelir. Bu makalemizde sizlerle Cansuyu Derneği’ni inceleyeceğiz. Cansuyu Derneği Kimin? Güvenilir mi? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını arayalım.
Cansuyu Derneği Kimin? Güvenilir mi?

1. Cansuyu Derneği Ne İş Yapıyor?

Cansuyu Derneği, ülkemizde gelişim gösteren sosyal yardımlaşma projelerine destek vermek için yola çıktı. Dernek, başta çocuklar olmak üzere göçmen, yaşlı, engelli, kadın ve çevre gibi diğer sosyal sınıflara sahip kişilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışıyor.

 • Cansuyu Derneği, ülkemizdeki sosyal yardımlaşma projelerinde çalışıyor ve destek sağlıyor.
 • Özellikle çocuklar, göçmenler, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çevre konularında çalışıyor.
 • Dernek, sosyal yardım gören kişilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için projeler hazırlıyor.

Kaynakları Belirlemek

Cansuyu Derneği, hizmet veren özel kurumlar ile uluslararası kuruluşlar gibi kaynaklar aracılığıyla kaynakları saptıyor ve projelerini gerçekleştirmede kullanıyor. Dernek, kaynaklarını, dışarıdan alınan yardımlar ile çalışanların kendi bütçelerinden elde ettikleri maddi desteklerden sağlıyor.

Sosyal ve Ekonomik Yardım Hizmetleri

Dernek, sosyal yardım hizmetleri sağlayarak, başta çocuklar olmak üzere göçmen, yaşlı, engelli, kadın ve çevre gibi diğer sosyal sınıflara sahip kişilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projeler gerçekleştiriyor. Dernek, yardım hizmetleri sağlayarak, ailelerin ekonomik durumunu iyileştirmeyi, ihtiyaç sahibi kişilerin ekonomik hayata katılımını sağlamayı ve diğer ekonomik amaçları desteklemek için çalışıyor.

Kurumsal İlkeler

Cansuyu Derneği, iştirak etmekte olduğu her proje için kurumsal ilkeler tarafından yönlendiriliyor. Dernek, kurumsal ilkelerden oluşan tüzükler tarafından korunan sosyal hakları, çalışma ilişkilerini ve çalışan haklarını destekliyor. Cansuyu Derneği ayrıca kurumsal sorumluluk politikalarını da benimsemiştir.

1. Cansuyu Derneği Ne İş Yapıyor?

2. Güvenilir bir Dernek mi?

Bir derneğe güvenmek kolay olmayabilir. Birçok insan derneklerin kayıt dışı, soğuk, ara sıra destekçi yönetimlerine sahip olabileceğini düşünür. Oysa dernekler, başarılı sonuçları elde edebilmek adına doğru stratejileri geliştirmiş olabilecek tecrübeli bir yönetim kadrosuyla çalışmaya gayret etmektedir:

 • Güvenli ve Emniyetli Ortam: Dernekler güvenli bir ortam sağlamaya özen göstermektedir. Üyelerin ve destekçilerin fikirlerini özgürce ifade etmesi sağlanır. Özellikle üyelerin verilerinin yasalara uygun olarak korunmasını sağlamak için güvenli şifreleme sistemleri kullanılır.
 • Yasallık ve Uyum: Dernekler, devletlerin yerel yasalarını ve mevzuatını takip ederek çalışmalarını sürdürür. Herhangi bir yasal ve mevzuatın karşı konulmasına asla izin verilmez. Dernek, yerel yasalar gereği işlem yaptığında gerekli milli ve uluslararası raporları vermek zorundadır.
 • Suistimallerden Korunma: Dernekler, başkasının adına veya özürü olmadan, bir şahsıya zarar vermenin veya zararın ödemesinin sağlanmasının önlenmesi için gerekli kontrolleri yapmaya çalışır. Dernekler, herhangi bir haksız kullanıma, usulsüzlüğe veya herhangi bir suistimal durumunu önlemek için sürekli olarak kontrol altında tutmaktadır.
 • Yönetim Deneyimi ve Uzmanlığı: Dernekler kuruluşundan bu yana köklü deneyim ve bilgi birikimine sahiptir. Gerek yönetim kadrosunu, gerekse de destek ekibini iyi yetişmiş ve** uzman** kişilerden oluşturmak adına çaba sarf ettiğini düşünmekteyiz.
 • Sosyal Sorumluluk: Dernekler sosyal ve kültürel etkinlikleri, politik görüşleri desteklemek ya da direnç oluşturmak amacıyla kalkınma projelerine ve halkın yaşamının kolaylaştırılması için çeşitli çalışmalara katkıda bulunmaktadır.

Bütün bu özellikler derneklere güvenilir bir organizasyon olarak hizmet sunma konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor. Derneğin kuruluşundan bu yana ulaşmış olduğu başarılar da bu güveni pekiştirmektedir. Güvenilir bir dernek olarak risk almadan hizmet alma fırsatını elde etmek isteyenler için dernekler önemli bir seçenek oluşturmaktadır.

2. Güvenilir bir Dernek mi?

3. Cansuyu Derneğinin Faaliyetleri

Cansuyu Derneği, kalitesi, misyonu ve vizyonu ile halka hizmet veriyor. Toplumsal ve sosyal alanlarda fark yaratmaya odaklı çalışıyor. Derneğin faaliyetleri;

 • Yoksullukla mücadele
 • Deneyimli kurumsal liderlerin mentorluk programlarının desteklenmesi
 • Çevre koruma konuları
 • Görünmez yoksulluk
 • Çocuklar ve gençlerin toplumsal alana çeşitli etkinlikler aracılığıyla katılmalarını sağlamak

Yoksullukla Mücadele: Cansuyu Derneği, kişilere, ailelere ve bölgeye yardım etmeyi hedefliyor. Kişilerin ekonomik kalkınmasını sağlamak, özellikle yoksulluklu bölgelerde çalışmalar yapmak, iş bulma ihtimalinin artırılması ve çocukların eğitim görebilmesi gibi çağdaş sorunlara çözüm arıyor.

Deneyimli Kurumsal Liderlerin Mentorluk Programlarının Desteklenmesi:Çözüm odaklı yaklaşımı, Cansuyu Derneği’nin deneyimli kurumsal liderlerin mentorluk programlarını desteklemesinin anahtarı. Bu destek etkinlikleri arasında; şirketlerin ve şahısların mentorluk programlarını iyileştirmeleri ve üretkenlik ve uygulamalı projelere ağırlık vermeleri gibi.

Çevre Koruma Konuları: Cansuyu Derneği çevreye duyarlı bir hayatın desteklenmesi yolunda çaba harcıyor. Doğaya duyarlı projeleri başlatmak ve fosil yakıtlara ait karbon saçıklarının azaltılmasının yanı sıra dernek, havayı temiz tutmak için atık yakma tesislerinin kontrolünü de destekliyor.

Görünmez Yoksulluk: Cansuyu Derneği tarafından desteklenen görünmez yoksulluk çalışmaları, sosyal hayatın iyileştirilmesi için temeldir. Dernek, yoksulluğun derin boyutlarını keşfetmek, yardım etmek için görev üstleniyor ve bu konuda farkındalık yaratıyor.

Çocuklar ve Gençlerin Toplumsal Alana Çeşitli Etkinlikler Aracılığıyla Katılmalarını Sağlamak:Bunun için Cansuyu Derneği, çocuk ve gençlerin toplumsal alana katılmalarının yollarını keşfetmeye devam ediyor. Dernek çocukların ve gençlerin kültürlerini, inançlarını, arzularını ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarda bulunuyor. Dernek, çocukların toplumsal çalışmalara katılımını her alanda destekliyor.

3. Cansuyu Derneğinin Faaliyetleri

4. Cansuyu Derneği’nin Hedefleri

Cansuyu Derneği kurulduğu günden itibaren hayatın her alanında olumlu katkılarda bulunmak ve toplumsal faydaya sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu amaçla Dernek şu hedeflere sahiptir:

 • Duyarlılık Ekonomisi ve Sürdürülebilir Finansman modeli sağlamak: Cansuyu Derneği için sürdürülebilir finansman modelinin hayata geçmesinde önemli rol oynayacak. Bu girişim farklı kurum ve kuruluşların finansal yapılarını takip ederek, kaynakların etkin kullanımını sağlamak için hassas bir yaklaşım uygulayacak.
 • Daha iyi yaşam standartlarını mümkün kılmak: Dernek, toplumun üyelerini daha etkin ve güvenli bir yaşam sunmaya yardımcı olmak için kişilere yönelik destek sağlamaya ve toplumsal yaşamın iyileştirilmesine katkıda bulunmaya odaklanmaktadır.
 • Yaratıcılık ve yönlendirilmiş sosyal faydayı desteklemek: Dernek aktif olarak toplumsal fayda yaratmak ve yaşam kalitesini artırmak için yaratıcı ve özendirici temel stratejiler geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.
 • Bilgi birikiminin artırılmasının önemi: Dernek, kültürel ve bilimsel başarıyı ulusal ve uluslararası platformlarda desteklemek için önemli çabalar sarf etmektedir. Toplumda bilgi birikiminin artmasının önemini vurgulayarak, bilgi birikimini teşvik etmek için fırsatlar yaratmaktadır.
 • Duyarlılığı artırmak: Yürüttüğümüz çalışmalar ile çevresel duyarlılığın ve toplumsal fayda sağlamanın önemini vurgulamaktadır. Çalışmalarımız ile Toplumda çevre farkındalığının artırılmasını amaçlamaktadır.

Cansuyu Derneği olarak, ülkemizin ve toplulukların tümünün geleceğini şimdiden sağlam kabuğu içinde görmek ve şifa dağıtmak amacıyla, özverili ve sürekli bir çalışma kararlılığını müşterek arz ediyoruz.

Toplumun gelişimi için sağlıklı çözümler geliştirmek, sahip olduğumuz akademik, teknik ve dijital bilgiyi etkin bir şekilde kullanmak ve her zaman verimli etkileşim içinde kalıp, çalışmalarımızla duyarlılığı arttırmak için kararlıyız. Hem kamu kurumlarını hem de özel sektörü, gelişmiş çözümlerin ötesinde sürdürülebilir yaklaşımları desteklemek amacıyla destekliyoruz.

Merak Edilen Sorular

Q: Cansuyu Derneği kimdir?
A: Cansuyu Derneği, İstanbul’da bulunan bir kuruluştur. Dernek, çevre, mülteci ve mağdur haklarını savunmak, çocuklar için eğitim ve gıda, yaşam, sağlık gibi alanlarda yardım desteği sağlamak ve sosyal gelişmeyi teşvik etmek üzere faaliyet göstermektedir.

Q: Cansuyu Derneği güvenilir mi?
A: Cansuyu Derneği, International Human Rights Association tarafından, çevre, insan ve sosyal haklar için güvenilir ve destek verilen bir kuruluş olarak tanınmaktadır. Derneğin, güvenilirliğini, niyetini ve etkinliklerini göstermesi için fiziki ve teknik altyapısının güçlü bir şekilde desteklenehing garantisi vermektedir.

Cansuyu Derneği, üyeleri arasında saygı, birliktelik ve kardeşlik ilkelerinin hakim olmasıyla, üyeler arasındaki ilişkileri daha kalıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Dernek üyelerinin verdikleri katkılar sayesinde, gönüllü çalışmalarının etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Derneğin tüm üyeleri güvenilirdir ve üyeler arasında güven arttıkça, dernek kapsamında yapılan çalışmaların da sonuçları gün geçtikçe olumlu hale gelecektir. Cansuyu Derneği, üyeleri ve katılımcıları arasında önemli bir yer tutmaktadır ve bu konudaki çalışmalarının sürekliliğini sağlamaktadır.

Konuyu Oylamak İçin Tıklayın.
[Toplam Oy: 0 Ortalama Oy: 0]

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir