Finlandiya Asgari Ücret
0 (0)

Finlandiya, sahip olduğu her alanda kendini dünyanın liderleri arasında gösteren bir ülkedir. Finlandiya’daki asgari ücret, ülkenin sosyal devlet politikasından kaynaklanan hak ve özgürlükler konusunda insanların ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça önemli bir parçadır. Finlandiya asgari ücreti, ücretli bir iş gücünden oluşan gelirin desteklenmesi ve sosyal hakların güvencesi için tasarlanmıştır. Bu yazımızda Finlandiya’daki asgari ücret ve hangi prosedürlerle ortaya çıktığı ile ilgili daha fazla detaya göz atacağız.
Finlandiya Asgari Ücret

1. Finlandiya’da Asgari Ücret: Son Güncellemeler

Finlandiya’da asgari ücret, 2020 itibarıyla denemesi yapılan yeni asgari ücret tarifeleri aracılığıyla artırılmıştır. Tüm bu güncellemelerin ilk etapta yürürlüğe girmesiyle, asgari ücretten yararlanmak isteyen Finlandiyalılar artık daha fazla kazanıyor.

Bir yandan, 2020’den başlayarak üç bölüme ayrılan asgari ücret tarifeleri aracılığıyla, Finlandiya çalışanlarının asgari ücretini erişimin ve desteğin arttırılmasına katkıda bulunmak için çabalarımızdan biridir. Asgari ücret tarifelerinin üç tıpkanı arasında, 18 yaş ve üzeri asgari ücret kategorisinin 1130 €, 17 yaş asgari ücret kategorisinin önceden 1130 €’dan, 1047 €’ya düşürüldüğü gözlenmektedir. Ayrıca, çocuk bakım kategorisi de ilgili olarak kurulmuştur.

Asgari ücreti kullanan Finlandiyalıların, daha yüksek ücret kazanmalarını sağlamak için, herkesin imkanlarının arttırıldığı bir çalışma ortamına sahip olmaları önemlidir. Bu nedenle, Finlandiya’daki çalışma düzeninde yaşanan önemli değişimler bulunmaktadır. Bunlar arasında;

 • Belirli çalışma süresi aralıklarında çalışmayanların haklarının sınırlı bir şekilde güçlendirilmesi
 • Kadınların ve erkeklerin eşitliği için uygun koşullar oluşturma çabalarımız
 • Yeni asgari ücret tarifelerinin hayata geçirilmesi

yer almaktadır.
1. Finlandiya'da Asgari Ücret: Son Güncellemeler

2. Finlandiya Asgari Ücretinin Artışı ve Etkileri

Avrupa Birliği kapsamında Finlandiya’nın Asgari Ücreti, 2017’den bu yana sürekli olarak yükselişe geçmiştir. Bu yükseliş, Finlandiya’daki iş gücü arzı ve talebini baskı altına almaya neden olmuştur. Bunun sonucunda, sosyal kalkınma seviyesi Finlandiya’daki işgücünün kalitesinin arttığının göstergesi olarak sayısallaşmış ve ülkede huzur ve refahın yaygınlaşmasına yol açmıştır.

Birçok Fin’in, artan asgari ücret oranlarına ve ülkedeki istihdama sağlanan acceptacion desteğine erişebildiğinden, sosyal yardım kullanma oranlarında ve işsizlik oranlarında dramatik bir artış gözlenmiştir. Bu durum, asgari ücretin tedarik zincirindeki işverenler için ödenecek masraflar arttırıyor. Bununla birlikte, yükselmiş asgari ücret oranı, işverenlerin masraflarını karşılamayı kolaylaştırarak, maliyetlerin azalmasına ve şirketlerin kazancını arttırmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, ülkenin arz ve talep koşullarından en iyi şekilde faydalanmasını, teşvik etmeyi ve işgücü piyasasının istikrarını da arttırıyor.

 • Yükselmiş asgari ücret oranları, maliyetlerin azalmasına ve şirketlerin kazancının arttırılmasına yardımcı oluyor.
 • Uygun asgari ücret oranları, arz ve talep koşullarından en iyi şekilde faydalanmayı, teşvik etmeyi ve işgücü piyasasının istikrarını arttırıyor.

2. Finlandiya Asgari Ücretinin Artışı ve Etkileri

3. Finlandiya’da Yarattığı Ekonomik Faydalar

Finlandiya, son yıllarda ekonomik açıdan ayrıcalıklı bir ülke haline geldi. Çeşitli sektörlerde oldukça büyük fayda sağladı. Bu faydalar;

 • İş Yaşamı Açısından – Finlandiya’daki çoğu şirket birçok sektörden işçi aramakta. İş arayan kişilere çok sayıda birbirinden farklı iş imkanları sunmakta ve işlerin korunmasına yardımcı oluyorlar. Ayrıca, işe alım, çalışma koşulları ve işçi hakları ile ilgili olarak ülke genelindeki standartlar bol miktarda insanlara işsizlik sorununu ortadan kaldırmakta.
 • Ticaret ve Sanayi Açısından – Finlandiya’da küresel ticaret ve sanayi etkinlikleri günlük hayatta önemli bir konum taşımaktadır. Ülkede mevcut olan ticari kurumların amacı ülkenin toplam ekonomik gücünü arttırmak üzere İş-Ticaret birliklerinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Finlandiya’da ekonomik faydalara gelince, önemli miktarlarda yabancı yatırımı ülkeye getiren çok sayıda sanayi kurulmuştur. Bu sayede, Finlandiya’da şirket çeşitliliğine sahip, çok sayıda üretime dayalı sektörler harekete geçmiş ve bu sayede ülke çeşitli alanlarda potansiyel işsizlikte karşı karşıya gelmiştir.

4. Finlandiya Asgari Ücretinin Bütçeyi Ne Kadar Olumlu Etkileyebilir?

Finlandiya Asgari Ücretinin Bütçeyi Nasıl Etkileyebilir?

Asgari ücretinin bütçeyi ne kadar olumlu etkileyebileceğini konuşmak önemli. Öncelikle, sosyal güvenlik harcamalarını İsveç’teki gibi düşük olacak şekilde düzenlemek için asgari ücretin cazip hale getirilmesi gerekiyor. Kısa vadede, çalışanlara daha iyi maaşlar ödeyebilmeleri için asgari ücretin düzenlemeleriyle bu mümkün olacaktır. Bu durum, para biriktire bilenlerin tasarruf yapmalarına, örneğin ev ve araba almalarına ve kullanmalarına olanak sağlayacaktır.

Bir diğer önemli avantaj ise insanların daha yüksek seviyelere çıkıp maaşlarını artırmalarının önünü açacak olmasıdır. Finlandiya’da artan doğrudan gelir transferleri, başka bir deyişle, asgari ücretin arttırılmasıyla daha fazla çalışanın daha yüksek seviyelere çıkmasını sağlanacaktır. Nakit akışının arttırılması, bir kere kişinin ürettiği buhar ve değer arttırılmasına ve ekonomiye daha fazla para girişi sağlamasına neden olacaktır.

 • Asgari ücretin cazip hale gelmesi,
 • Çalışanların maaşlarını artırmasına olanak sağlama,
 • Çalışanların daha yüksek seviyelere çıkmasının önünü açma,
 • Ekonomiye para akışını arttırma,
 • Ürettiği buhar ve değerin arttırılmasına neden olma.

Finlandiya asgari ücretinin, ekonomiye olumlu etkileri olacaktır. Bu avantajlar, ülkenin ekonomisinde daha çok daha istihdam oluşması ile toplu tarımda yeni alanların açılmasıyla artacaktır. Asgari ücretin artması, ülkedeki çalışanlar açısından da önemli avantajlar sağlayacaktır.

Konu Özeti

Finlandiya’da asgari ücret artarak farklı meslek gruplarına her geçen gün çok daha iyi olanaklar sunmaya devam etmekte. Asgari ücretin arttırılmasının iş yerlerinin ve işçilerin refahına katkıda bulunacağı ortada. Finlandiya, her zaman olduğu gibi, çalışma alanındaki standartlarını yükseltmek üzere adımlarını sürdürmeye devam ediyor!

Konuyu Oylamak İçin Tıklayın.
[Toplam Oy: 0 Ortalama Oy: 0]

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir