Göktürk Kadın Isimleri
0 (0)

Göktürkler yaşadıkları dönemde Anadolu’da hüküm sürmüş olan bir dini, kültürel ve toplumsal açıdan önemli bir gruplardan biridir. Göktürklerin bu bağlamda kullandıkları kadın isimleri tarihsel beklentiler varmış gibi gözükse de, bu adlarla birlikte daha derin bir anlam taşımaktadır. Bu yazıda Göktürklerin bu anlamı anlamaya yardımcı olmak için kullandıkları kadın isimleri ele alınacaktır.
Göktürk Kadın Isimleri

1. Göktürklerin Kadınlarına Yakışan İsimler

Göktürkler kadınlarına kıymetli ve göz alıcı isimler vermeyi çok seven insanlardı. Bu tür isimler, ülkelerinin gücü, kahramanlığı, zaferleri ve ayakta kalma başarısını her zaman vurguladı. Aşağıda muhteşem Göktürk kadın isimleri listelenmiştir:

 • Kurmança: Yeter, Şarık, Kurban, Koray
 • Oğuz Türkçesi: Elif, Gamze, Bayram, Rengin
 • Kırgız Türkçesi: Sumayya, Dilşad, Sevda, Şahmal
 • Kazak Türkçesi: Arzu, Asil, Ayşegül, Elmas

Göktürklerin verdiği isimler çoğu zaman cesurluk ve kahramanlıkla özdeşleştirildi. Bunlar arasından seçtiğiniz isim çocuğunuzun hayatında uzun yıllar devam edecek. Göktürk ismi, her zaman gururlu bir kişiliğe sahip bir çocuk yarattığı için, seçtiğiniz isimin önemi büyüktür.

1. Göktürklerin Kadınlarına Yakışan İsimler

2. Göktürk’ün Encümeni’nden Göktürk Kadın İsimlerine

Göktürk imparatorluğunun sınırlarının genişlemesiyle, oluşturulan topluluktaki insanlar arasında kadınların ve onların izlerinin de artmasına vesile oldu. Göktürk Encümeni, bu dönemde eşitlik ilkesi ile çoğu eserinde kadınlar için isim seçerek, o dönemin toplumsal özelliklerinden biri olan erkek egemenliğinden oluşan bir yapıyı değiştirmenin yollarını aramaya çalıştı. Göktürk encümeninden çıkan kadın isimlerinin çoğu, tarihi eserlerde Tanrısal gücü gözeten kadınlara ve güzellik telkin ediyordu.

Göktürk kadın isimleri özgünlüğü ve ciddiyeti ile dikkat çekiyor. Ailenin zorlu hiyerarşisindeki kadınların İslamiyet’in ardından ortaya çıkan siyasi, toplumsal ve kültürel kazanımlarının hak ettikleri değeri hak ettikleri artık çok daha fazla içeriyor. Görünüşe göre; bu isimlerin çoğu Güney ve Orta Asya’daki Türk devletlerine ait kadınların adını içeriyor. Örnek olarak Göktürk Encümeni’nden çıkan en popüler kadın isimleri şöyle sıralanabilir:

 • Mugul,
 • Turachan,
 • Katayun,
 • Faruja,
 • Ahlul,
 • Togarmah,

bunlara ek olarak geleneksel Türk isimleri gibi

 • Kermin,
 • Kilukha,
 • Kutlug,
 • Dehqan,
 • Qutlu,
 • Anaheem

2. Göktürk'ün Encümeni'nden Göktürk Kadın İsimlerine

3. Tarihi Göktürk Kadın İsimlerinin Günümüzdeki Anlamı

Göktürk kültürünün özünde yaşamış kadınlardan herhangi bir kayda değinilmese de, bu milletin saygı duyulması gereken yaşamları hakkında konuşmak için havalara kalkmayı hak ediyorlar. Tutkuları, kararlılıkları ve cesurlukları özdeştir. O dönemde kendi isimlerini taşıyan bu kadınların isimleri bugün de çok önemli:

 • Türkan: Kutsal Türkçe kök, güç, azim ve hürriyet anlamına geliyor.
 • Töre: Toprak, gerçeklik, onur ve istiklal anlamına geliyor.
 • Çiçek: Güzellik, haklılık, tebessüm ve sevgi anlamına geliyor.

Bu isimler günümüzde hala yaşatılıyor. Ünlü Göktürk Hanedanı’nın kadın soyundan kadın çocuklar özel olarak isim tamamlama noktasında Türkan, Çiçek ve Töre Ayça gibi isimleri seçiyorlar. Bu isimlerin taşıdığı anlamlar Türk adamlarının cesurluk, sevgi ve onur duygularıyla ilişkili. Bugünün ve geleceğin çocuklarına bu isimleri taşıdıkları için büyük önem verilmektedir.

4. Göktürk Kadınlarına Özel İsim Seçme Zamanı

Göktürk Kadınları – coşkuyla kutlanmış ve yüreklerde minnetiyle yaşatan büyük kadınlar – her geçen gün çoğalıyor. Onların kahramanlıkları sinema, tiyatro, romanlar, hatta popüler kültür ile ölçülemez. Neredeyse her kadının kendine özel bir isim seçmesi hayatlarındaki önemi hakkında önemli ipuçları veriyor.

 • Özellikle Göktürk kadınları, isimlerindeki ilan edilen kahramanlık müktesebatına uygun olarak muhteşem isimleri seçmeyi tercih ediyor. Osmana, Semra ve Umut gibi cesaret ve enerji kaynağı olan isimlerden çok daha süslü ve özgün isimler, tercih edilebilir.
 • Göktürk kadınlarının isimleri, temsil ettikleri şeyleri göz önünde bulundurularak seçilmeli ve onlara kendilerini tanımlama olanağı sağlanmalıdır. Isimlerin kökeni hayatın günlük yaşamından kültürel geleneklerin özgünlüğüne ve sembolik ifade şekline kadar değişebilir.

Konu Özeti

Her ne kadar çeşitli farklılıklar olsa da, Göktürk kadın isimleri, atalarının onuruna yaşayan bu milli kültürün önemli bir parçasını oluşturmakta ve varlığını kaybetmemesi için çabalamaktadır. Gazi bahtıyla birlikte akinci canavarının izinden devam eden odun ateşi bu isimler ve isimlerin, kadınların eserini büyük bir şevkle taşımaktadır.

Konuyu Oylamak İçin Tıklayın.
[Toplam Oy: 0 Ortalama Oy: 0]

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir