Mimarlık Sıralama 2023 – Yök Atlas Mimarlık En Düşük Net Kaç Olmalı?
0 (0)

2023 yılı, mimarlık öğrencilerinin tüm dikkatini çeken bir yıl olarak öne çıkıyor. Ulusal Değerlendirme Sistemi tanıtımı ile birlikte, mimarlık sıralama sınavının Ekim ayında alınan net notlarının önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Son olarak Yök Atlas mimarlık sınavının hangi notun en düşük net olarak kabul edilebileceği hakkındaki iddialar tartışma konusu oldu. Mimarlık sınavı net notorunun belirlenmesi demek; öğrencilerin aldıkları notların hikayesini anlamak için harika bir yoldur. Bu makalede, Yök Atlas Mimarlık sınavına en düşük net kaç olmalı? sorusunun cevabı aranacak ve tartışılacak.
Mimarlık Sıralama 2023 – Yök Atlas Mimarlık En Düşük Net Kaç Olmalı?

1. Mimarlık Sıralama 2023: En Düşük Net Kaç?

Mimarlık Sıralama 2023’de en düşük net kaç olur? Bu soruya yalan vermeden cevap arayan ve araştırma yapan pek çok kişi var. Kurallar gereği bu sıralama kaç ya da ne kadar olmaz; ancak, bazı önemli faktörlerin göz önünde bulundurulmasıyla, ortalama olarak ne beklemelisiniz?

Mimarlık Sıralama 2023’de uygulanan faktörlere dayanarak ortalama olarak 70-80 arasında olabilir. Bu değere erişmek için çok çalışmak ve daha da önemlisi, 78’in üzerinde not almayı başarmak durumundasınız. Aşağıdaki kriterleri sağlama yoluyla net sizin olabilir:

 • Ayırt Edici Not: Sonuç, almış olduğunuz nota göre belirlenecek.
 • Oran: Bilimsel not ortalamanız sıralama için önemli rol oynar.
 • Başarı Puanı: Alacağınız sıralamada bu puanı almak önemlidir.
 • Yer Alan: Yazılı ve sözlü sınavların sonuçları sıralamada önemli rol oynar.

Yukarıda sayılan kriterler göz önünde bulundurularak, 2023 Mimarlık Sıralama düşük net değerlerini belirleyebilirsiniz. Ancak, sonuç almak için, başta belirlenen kriterleri yerine getirmeniz önemli olacaktır.

1. Mimarlık Sıralama 2023: En Düşük Net Kaç?

2. Yök Atlas’taki Mimarlık Sıralaması

Mimarlık alanında eğitim veren üniversiteleri kapsayan Yök Atlas, derslere göre en iyi derecelendirilen bölümleri listelemektedir. Güncellenmeye devam eden atlas, yükseköğrenim alanındaki üniversitelerin mimarlık departmanlarının kalite kriterlerine bakılarak sıralanmaktadır. Eğitimin akademik seviyesi, ders ve dönem ders içerikleri, mezunların işe alınma derecesi ve üniversitenin kamuya verdiği fayda, göz önüne alınarak sıralama yapılmaktadır.

Atlas’a göre, şu anda mimarlık alanının başında İstanbul Teknik Üniversitesi gelmektedir. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi, Middle East Technical University ve Boğaziçi Üniversitesi bulunmaktadır. Atlas’a göre, boşluğu kapanmış olan üniversiteler zaten anlamlı projeler için kaçınılmaz adaylar olmaktadırlar.

Bu üniversitelerin mimarlık bölümündeki derecesine baktığımızda;

 • Âetedeki projelerin tasarımında kullanılabilecek en son teknolojiler
 • Yaratıcı ve kaliteli tasarım becerileri, vb mevcut mimarların kuantumdaki prestij
 • Mimarların uzun vadeli sağlıklı stratejiler oluşturma yeteneği
 • Detaylara sahip değerlendirmeler, vb.

bu üniversiteler diğerlerine kıyasla üzerinde durulması gereken üstünlükler sunduğu anlaşılmaktadır.
2. Yök Atlas'taki Mimarlık Sıralaması

3. 2023’te En Düşük Not Kaç Olmalı?

2023’te Akademik başarı için uygun not oranı konusunda etkili kararlar almak için, öğrencilere ne kadar not almaları gerektiği de düşünülmelidir.

Eskiden kalma ders kitapları, öğrencilerin akademik başarılarını arttırmakta yetersiz kalabilir. Bunu düzeltmek için, öğretim yılına başlamadan önce potansiyel öğrenciler ve kurumlar arasında karşılıklı anlaşmalar yapılmalıdır. Anlaşma içerisinde, öğrencilere beklentileri ifade eden bir not oranı belirlenmelidir.

2023’te öğrencilerin en düşük not alabilmesinin etkili ve gerçekçi bir oranı olma eğilimindedir. Bu oran, öğrencilere kurum ve öğretmenlerin beklentilerine karşılık verebilmeleri için yeterli olmalıdır. Öğrencilere, okul başarısı için nasıl çalışacakları ve onların akademik performansları arttırmak için ne gibi aksiyonlar alabilecekleri konusunda öneriler sunulmalıdır. Bu öneriler, ileride akademik başarılarda iyileşmeye yardımcı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Bunların hepsi çerçevesinde, 2023’te en düşük notun ortalama 50 ila 65 arasında olması düşünülebilir. Öğrencilerin bu not ortalamasını geçmesi için gösterdikleri uygulamalı çalışma, ekstra ödevler ve ara sınavlar gibi uygulamalar, öğrencilerin akademik başarılardaki iyileşmeye yardımcı olacaktır.

 • Öğretim yılına başlamadan önce potansiyel öğrenciler ve kurumlar arasında karşılıklı anlaşmalar yapılmalıdır.
 • 2023’te en düşük not oranının ortalama 50 ila 65 arasında olması düşünülebilir.
 • Öğrencilere okul başarısı için nasıl çalışacakları konusunda öneriler sunulmalıdır.
 • Öğrencilerin bu ortalamayı geçmesi için gösterdikleri çaba akademik başarılarını iyileştirecektir.

4. Mimarlık Sıralamasına Yaklaşımlar ve Öneriler

Mimarlık sıralaması, entegre bir süreç olarak kullanılan ve mevcut çevreye en az etkili gelecek şekilde tasarlanmış binalar oluşturmak için bir öncelik sırasıyla planlama mantığı sunmaktadır. Bu noktada, koruma müdahaleleri, restorasyon ve yeni yapılaşma için hedefler belirlenir. Ancak, mimarlık sıralamasına uygulama her zaman kolay değildir ve bu nedenle, tasarımcılar, entegrasyonu kolaylaştırılması için çeşitli yaklaşımlar ve stratejiler arar.

Birincisi, belirlenmiş önceliklere uygun olarak mevcut durumun analizidir. Bu şekilde, mevcut çevrenin kültürel ve antik olaylarını koruma ve desteklemek, infrastruktür ve insanların yaşam koşullarının geliştirilmesine izin verecek şekilde organize edilir. Bununla ilgili olarak, çevrenin değerlerinin ve ortamın koşullarının anlaşılması önemlidir. Sonuç olarak, yeni ve mevcut yapıların birbirleriyle mümkün olduğunca uyumlu çalışmaları sağlanır.

İkincisi, planlanan alandaki çalışmaların özelleştirilmesinin önerilmesidir. Bu şekilde, yaşayan mevcut çevreye alternatif çözümler, kimlikler, geçmişler ve amaçlar arasındaki ilişkilerin doğru anlaşılmasını sağlayacak şekilde özelleştirilir. Sonuçta, planlanan düzenlemelerde güçlü temel unsurlar arasındaki ilişkiler desteklenir.

Konu Özeti

Mimarliğin insanların gücünün göstergesi olması dolayısıyla 2023 Yök mimarlık sıralaması herkes tarafından takip edilecek ve kaliteli mimarlık, daha yüksek verim alma, yaşam kalitesini artırma, çevreyi koruma, sağlık ve güvenlik önlemlerini kolaylaştırma gibi hedeflerin gerçekleşmesi için izlenecektir. Sıralamanın bir sonucu olarak, mimarla çalışmak isteyenler için düşük netin kaç olması gerektiğini gösterir ve bu açıdan verimin ve çalışma standartlarının yükseltilmesini sağlar. Mimar olmak için en yüksek amaçların ve standartların vücut bulması için bu sıralama, gezegenin kültürde ve teknikte olan gelişiminin bir yansımasıdır.

Konuyu Oylamak İçin Tıklayın.
[Toplam Oy: 0 Ortalama Oy: 0]

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir